หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Steam Activation Issue

คำถาม:

When I launch the game from Steam, I'm asked for a Uplay key but I never received one with my purchase. What can I do? 

คำตอบ:


Recently, there have been some changes to the way activation from Steam works. Games are now automatically redeemed to your Ubisoft account on first run, but in order to get this to work on your account you'll have to follow the instructions below:

1. Press CTRL+SHIFT+ESC simultaneously on your keyboard to open the Task Manager.
2. In the Processes tab, select and close the UbisoftGameLauncher.exe process. 
3. After closing the process, uninstall the Uplay client from your PC. You can find the uninstaller for Uplay in C:\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher if it is installed to the default directory. The uninstaller is named Uninstall.exe
4. Now you'll want to download and install the latest version of Uplay from http://uplay.com/ by clicking the Download Uplay For PC button located near the center of the page. 
5. Now that Uplay is reinstalled, try launching your game. Ideally, it should not prompt you for an activation key again. 

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร