หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

No Activation Key Provided By Vendor

คำถาม:

I purchased Rocksmith 2014 Remastered but did not receive an activation key with my purchase. How can I get my missing key? 

คำตอบ:


Physical:
If you purchased a NEW sealed copy of Rocksmith 2014 Remastered from an approved vendor, please open a support ticket here 
   
When Creating the ticket:
  • Select the platform you purchased the game on
  • Select Rocksmith 2014 from the games dropdown
  • Please provide your vendor and date of purchase as requested in the case body
  • Please include an image of your proof of purchase 

In many cases, keys will be missing if you have purchased a USED copy of the game. If you purchased a USED copy of the game, you may be able to buy a new key online through the digital store on your gaming platform.

Digital:
If you purchased the game and did not receive an activation key, you will need to contact your vendor as they are responsible for supplying you with an activation key with your purchase. If you cannot locate your key by reviewing your purchase history, proof of purchase, or contents of the game case, you will need to contact the support team for your vendor for further assistance.

If you purchased from the Ubisoft Store, you may have done so from another Ubisoft Account.
 

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร