หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Taking a screenshot on PC

คำถาม:

I want to take a screenshot. How can I do that?

คำตอบ:


There are many ways to capture what is displayed on your screen. One of the easiest is using the Snipping Tool. It is a little tool included in the Windows operating system. 
 

When taking screenshots you would like to submit to a support case, please make sure you use the Full-screen snip feature.

If you are not using the Snipping Tool, please ensure your screenshot captures the unobstructed window fully and is not cropped or edited.

To take a screenshot of something that happens in-game, you can use Uplay to capture the screen while playing.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร