หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Supported peripherals for For Honor

คำถาม:

What controllers are supported in For Honor on PC?

คำตอบ:


Here is a list of supported controllers that you can use on your PC. 

Officially supported on PC

- Mouse + keyboard
- Microsoft Xbox 360
- Microsoft Xbox One
- Microsoft Xbox One Elite
- Sony PS4 Controller
- Sony PS4 Pro Controller
- Steam Controller (when launched through Steam)

Other Dual Stick Controllers may work, however they are not officially supported. They may require third party software to work. Please contact the controller manufacturer for assistance. Examples include:

- Any third party Xbox-compatible controller
- Logitech Chillstream
- Ouya Controller
- Sony PS3 Controller

All of our tests were performed using only the latest digitally signed drivers for both AMD (Crimson 16.9.1 for HD7000 series and above, and 15.7.1 for HD6000 series) and Nvidia (Geforce 372.70).

For a full list of PC system requirements, check our dedicated FAQ HERE. 

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร