หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Deluxe Edition: Breakdown

คำถาม:

I bought the Deluxe Edition of For Honor. What content is included?

คำตอบ:


User-added image


If you purchased the Deluxe Edition of For Honor, you would have received the Standard Game and the Deluxe Pack.

Once the content is unlocked in-game, you will receive the message below:

User-added image


You can find the contents of the Deluxe Pack below.


3 Unique Helmet Crests for each Faction:
Main Menu > Customize > Heroes > [select a hero] > Appearance > Ornaments

RAIDER - LOW HORNS

User-added image


WARDEN - RAM

User-added image


KENSEI - CRESCENT CIRCLE

User-added image


3 Deluxe Edition Emblems for each Faction:
Main Menu > Social > Emblem Editor

VIKINGS - DELUXE EMBLEM

User-added image


KNIGHTS - DELUXE EMBLEM 

User-added image


SAMURAI - DELUXE EMBLEM

User-added image


Special Execution Sunbeam Effect:
Main Menu > Customize > Heroes > [select a hero] > Abilities > Executions/Emotes/Effects

User-added image


7-Day Champion Status:
Main Menu > Social > Champion Status

User-added image


2 Scavenger Crates:
Main Menu > Customize > Heroes > [select a hero] > Scavenge Gear

User-added image
If you have any issues locating the content, please use the FAQ Article: HOW DO I LOCATE MY UNLOCKABLE CONTENT (ULC)?


PLEASE NOTE THAT THE CONTENT IS BOUND TO THE PRIMARY ACCOUNT AND CANNOT BE SHARED WITH ANY SUB-ACCOUNT.


If you are unable to locate your Deluxe Pack, please report this issue to our Support Team HERE.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร