หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Changing the email on your Ubisoft account

คำถาม:

How can I change the email address associated with my account?

คำตอบ:


To change the email address currently associated with your Ubisoft account:

• Head to the Account Information page.
​​​​​​• Click the Edit button in the Private information section.
• Select Change next to your email address.
This will send an email with further instructions to the address displayed in the pop-up.
 
Pop up displayed when trying to update email address.

• Click the link contained in the email.
• Enter your new email address in the pop-up.
Please note that this email cannot be linked to an existing Ubisoft account.
 
Example of a new email address being entered

• Complete the process by clicking Change.

Your updated email address should now be displayed in the Private information section.

Please note that if you no longer have access to the email address tied to your Ubisoft account, you will need to get in touch with us to complete this change.

To help us process your request, please include the following in your support case:
 
​​​​​​​• Valid proof of purchase for any Ubisoft PC game activated on your account.
​​​​​​​• Clear image of being signed in to the console profile linked to your Ubisoft account if you only play on console.
​​​​​​​• New email address.
Please note that this email cannot be linked to an existing Ubisoft account.


Do not hesitate to contact us if you have any other questions.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร