หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Contents of the No Compromise DLC

คำถาม:

What is included in the No Compromise DLC and how can I access the content?

คำตอบ:


The No Compromise DLC includes a new mission, three new Emergency Services packs and two non-lethal weapons.

Below, we provide a breakdown of where you can find your new content:

Moscow Gambit mission
The Moscow Gambit mission will be made available to you once you complete the Looking Glass mission.
You will be able to access it through your Dedsec App on the in-game phone.

User-added image
 
Emergency Services packs
These three packs give you access to new vehicles and outfits:
- Firefighter
- Police officer
- Paramedic
Each set creates unique interactions with NPCs.

The vehicles will be available through the Cars on Demand app.
The outfits can be found in the in-game wardrobes, under the Premium section.
 
User-added image
 
Non-lethal weapons
You will also gain access to two new non-lethal weapons, in case you are looking for a new spin on dominating San Francisco:
- Air shotgun
- Sniper stun rifle
Both can be picked up at the 3D printer in any Hackerspace.

User-added image
 
If you have any questions, please do not hesitate to reach out to us!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร