หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Cannot play in 1080p resolution

คำถาม:

I'm trying to set up 1080p resolution but it automatically reverts to 720p, what should I do?

คำตอบ:


If you encounter this situation, please follow the steps below to manually disable lower PS3 output resolutions:
1. Locate the PS3 settings menu
2. Scroll down and select Display Settings
3. Select Video Output Settings 
4. Choose the type of connector in use
5. Choose Custom
6. Deselect 1080i and 720p
7. Press Right D-Pad
8. Press X to continue
9. Choose Finish
 
Do not hesitate to contact us if this issue persists. 

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร