หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Freeze or crash on PS3

คำถาม:

What should I do to avoid any crashes or freezes on Rocksmith PS3?

คำตอบ:


If you experience some crashes or freezes, please try the following steps:

- From the XMB (the main menu of your Playstation 3), select the Game Column 
- Then, scroll to the Game Data Utility Folder
- Press X 
- Find Rocksmith, select it and press the Triangle button
- Next, select Delete from pop up menu
- Confirm deletion by choosing Yes
-
 Restart your Playstation 3
- Start the game, you will be prompted to reinstall the update
- Your game will now be cleared of any data, but your save should still be intact
- Go to the Downloads section to re-download any purchased DLC that you would like to play. These songs will now say Already Purchased at the bottom.

If your issue persists after following above steps, do not hesitate to contact us.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร