หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

About symbols in-game

คำถาม:

​What do the various symbols in the game mean? 

คำตอบ:


Rocksmith 2014 uses a variety of different note heads and tails to represent the vast array of guitar techniques needed to learn to play songs as accurately as possible.

There are a couple of ways that you can access an in-game explanation of symbols.

Full Key
1. Enter Lessons Mode
2. Select Technique Guide
3. Select Guitar or Bass

The game will now display all symbols that you have encountered, with explanations of each.   

Song Specific Key
1. Enter Learn a Song
2. Select a song you would like to play
3. Select Technique Guide
4. Select Guitar or Bass

The game will now display all symbols that you will encounter in the selected track. 

Feel free to contact us for any further assistance. 

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร