หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Cannot Connect to the Ubisoft Club

คำถาม:

I cannot connect to the Ubisoft Club. What can I do? 

คำตอบ:


There are different reasons why you may not be able to connect to the Ubisoft Club. In this article, we will list some steps that can help you connect through the website and in-game features. 

Ubisoft Club Website
If you cannot log in only on the Ubisoft Club website, please consult this dedicated article for browser troubleshooting. 

In-game features
If you cannot log in only through an in-game feature, please check the following steps:

PC:
 
1. Install the newest version of Uplay PC.
2. Launch Uplay PC with admin rights.
3. Check if the offline mode in Uplay PC is turned on.
4. Check if any connectivity issues exist.

PS4: 

1. Unlink and relink your PSN account from your Ubisoft Account.
2. Rebuild your PS4 database.
3. Search the connectivity troubleshooting article for your game on our support page

Xbox One:

1. Unlink and relink your Xbox Gamertag from your Ubisoft Account
2. Power cycle your Xbox One.
3. Search the connectivity troubleshooting article for your game on our support page


If you still can't connect after trying all the above steps, do not hesitate to contact us

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร