หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Troubleshooting connectivity issues in Heroes of Might & Magic VI (PC)

คำถาม:

What can I do to resolve issues with connectivity and online features in Heroes of Might & Magic VI on PC?

คำตอบ:


Before diving into the thick of the troubleshooting, it is important to understand that your Internet Service Provider (ISP) and the way you share the connection speed play a huge role in how you experience the game.

To try and improve your overall connection to the game and its features, please try the below steps in the order listed:

• Reset network hardware

• Switch to a wired connection

• Check for software conflicts

• Enable UPnP
Please contact your ISP for additional information and help with enabling this feature.

• Forward ports used by the game
Below are the ports you need for Heroes of Might & Magic VI:
 
Ports used by the game:
 
TCP: 3074, 13000, 13005, 13200-13999, 24650, 24659
UDP: 3074, 24650, 24659

Ports used by UPLAY:
 
TCP: 14000
 

This step will also help you establish an Open NAT for your connection with the game.

• Reset the Hosts file

• Flush DNS

• Check for external restrictions

Do not hesitate to contact us if you continue to experience issues with your connection to the game.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร