หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Black screen while running the expansion content

คำถาม:

Why do I get a black screen when I run any expansion content?

คำตอบ:


If you are experiencing a dark screen when playing Heroes of Might and Magic VI expansion content (Pirates of the Savage Sea, Danse Macabre, or Shades of Darkness), this can be related to one of two possible causes: 
 
• If you were able to play the base game content without any issues, but accessing the expansion content suddenly made the issue appear, it is because your system does not meet the minimum requirements for the game.   
• If your system has more than one graphics card, you need to please head to the control panel of your graphics card and force the dedicated GPU to be used when running the game.​

If your issue persists, please contact our support team

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร