หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Error message "Easy Anti-Cheat is not installed"

คำถาม:

What should I do if I receive the error message "Easy Anti-Cheat is not installed" while launching the game?

คำตอบ:


This error means that Easy Anti-Cheat has been uninstalled from your system. 

If you have uninstalled the Public Test Server (PTS) for a game and then launched the main game, you may receive this error message. 

To fix this, please reinstall Easy Anti-Cheat.

You should now be able to start your game. 

If you continue to receive this error message, please complete our general troubleshooting.

Feel free to get in touch if you have any other questions. 

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร