หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Ubisoft Club Statistics Availability

คำถาม:

Why can't I find the statistics for my game on the Ubisoft Club?

คำตอบ:


We removed the statistics from some of our older games on the Ubisoft Club website. No other interface are impacted. This means the following will no longer be recorded for the affected games:
- Playtime
- Game progression
- Reputation
 
We understand that this may cause inconvenience for some of our players and sincerely apologise. We sometimes have to take the difficult decision to withdraw services for some of our older games in favour of newer games and services.

To check if the game still offers gameplay statistics:

• head to the Ubisoft Club website
• Go to Games
• Select the game 
• Scroll down to Stats & Leaderboards

We hope that you will still enjoy these titles. If you have any questions, feel free to get in touch with our support team.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร