หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Content of Far Cry 5 ULCs

คำถาม:

What is included in the ULC I unlocked for Far Cry 5?

คำตอบ:


Once you unlocked your ULC, for example by redeeming a code on your platform, you should be able to find the new content in-game. Please note that you will need to complete the mission The Resistance (an early mission in the game) before most of the menus and contents become available.

Depending on the ULC you unlocked, these are the items that are added to your game:


Digital Deluxe Pack 
- Signature AR-C Rifle
- Signature .44 Magnum Handgun
- Big Game Hunter Pack
- Outfit 
- ATV
- Compound Bow
- Ace Pilot Pack
- Outfit 
- 1911 Handgun
- Helicopter


Doomsday Prepper Pack
- Doomsday Prepper Outfit 
- Doomsday 1911 Handgun
- Doomsday Van


Chaos Pack (consumables)
- 4x Molotov Cocktails
- 4x Animal Bait
- 4x Fast Buffs
- 4x Furious Buffs


Explosive Pack (consumables)
- 4x C4
- 4x Dynamite
- 4x Proximity Grenades
- 4x Grenades


American Muscle Pack
- American Muscle gun MP5k SMG
- American Muscle Coupe Car
- American Muscle Outfit 


Hope County's Baseball Pack
- Hope County Baseball Car
- Hope County Baseball Outfit 
- MP5K Gun


Outlaw Pack
- Outfit
- Pickup Truck
- D2 Shotgun


Season Pass
We put together detailed information on the Season Pass in a dedicated article - please have a look.  


If you would like to find out which pack comes with your edition of Far Cry 5, please visit our FAQ on the available editions or the official Ubisoft Store

Should you be unsure where to find the items included in the pack you unlocked in-game, please visit this FAQ.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร