หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Taking part in Live Events

คำถาม:

What are Live Events and how can I take part?

คำตอบ:


Please note that Live Events have now drawn to a close. You can still get Silver Bars in game or through Arcade Challenges in Far Cry Arcade.


Live Events
are weekly gameplay events in Far Cry 5 that will challenge you to show off your mastery of the game by hitting certain milestones. Each event will have a different goal - achieve your personal best and help the community to reach the Community Goal to receive rewards! 

Players must opt-in to each event from the Live Events menu (inside the campaign menus, see screenshot below) in order to be eligible for the exclusive rewards. Players can win rewards by completing the Personal requirements of each event. Their numbers will also contribute to the community totals. If the community meets their goal, additional rewards are also available. Players can only claim Community rewards if they made at least one unit of Personal progress in the same event.
 
User-added image
 
To complete a Live Event, simply play the main game! Your progress towards the event will be counted in the background. Don't worry if you missed a reward - a variation of each personal Live Event reward will become available for purchase in the game later on. 

To find out what Live Events are happening and which ones are coming up next, please visit the Live Event website!

Any questions, feel free to get in touch

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร