หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

I cannot find my content in Far Cry 5

คำถาม:

I cannot find my bonus content in-game, what can I do?

คำตอบ:


If you redeemed bonus content such as Season PassDeluxe Pack, Hours of Darkness, or pre-order bonus but the game seems to be missing the corresponding items, there are a few things you can do to investigate and fix the situation: 

1. Please double check if you have finished the mission The Resistance; some pieces of content become available only once this mission is completed. To check completed missions, open the game menu and navigate to the tab Journal.

2. Please make sure you redeemed your content successfully. Double check if you entered your codes in the right place: 
 
3. If the items are missing in-game, please check if you may need to download and install them manually.
 
The process depends on whether you are on PC (Uplay and Steam)PS4 or Xbox One

Once an item is unlocked in-game, you will receive a notification like this: 
 
User-added image

4. Double check if the items are available to you in-game. Here is some information to help you do that: 
 
To find out what content your edition should include, visit this FAQ
To get more details about the content of your ULC, have a look at this FAQ
To check the contents of the Season Pass, go to this FAQ.
For information on where to find the items in-game, consult this article
 
Also, here is some separate information on the Doomsday Prepper PackMBP Sniper RifleChaos Pack and consumables

If the items you should have received are still not available in-game after these four steps, please contact us with the following information: 
 
Which edition did you purchase?
Which pack or bonus content did you redeem? 
Which content exactly is missing? 

Please attach a copy or an image of your purchase receipt to your ticket as well as screenshots illustrating which items are missing. We'll be happy to investigate for you! 

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีคำถามที่พบบ่อยในพื้นที่ของคุณจากหมวดค้นหานี้ นี่คือบางส่วนจากที่อื่น