หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Error 24000016 in For Honor

คำถาม:

While playing For Honor I got an error message: 24000016. What does this mean?

คำตอบ:


The time limit to respond to server was exceeded and it was not possible to automatically recover from it.

On PC: Please make sure computer is not running under too much strain (for example by closing background applications). Reboot the game if the issue persists.
On console: Please reboot the game. If the issue still persists, restart your console. 

If the error still occurs after restarting your console or PC, you may find the information in the following FAQs useful:
NAT Type Info in For Honor
Connectivity troubleshooting on PCPS4 or Xbox One
Other factors that may affect the quality of your connection
Performance issues in For Honor (PC)

If you are looking for more information on error codes in For Honor, please check our list of error codes

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร