หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Photo Mode in Far Cry 5

คำถาม:

How do I use Photo Mode in Far Cry 5?

คำตอบ:


Photo Mode in Far Cry 5 lets you immortalise the weird and wonderful of Hope County in high-quality pictures.

You can enter Photo Mode from the pause menu while in-game.
 
When in Photo Mode, the game will remain paused and the camera will switch to a third-person view.

You can move the camera freely to find the best angle for your shot and make it unique using the available customisations:
 
Camera - Camera View, Roll Camera
Characters - Hide Player, Facial Expression, Change Pose, Hide Characters, Hide Animals
Filters - Chromatic Aberration, Film Grain, Filter, Filter Intensity
Frames - Vignette Intensity, Frame, Logo, Logo position
Lens - Field of View, Depth of Field, Focus Distance Aperture
Light - Time of Day, Brightness, Contrast, Gamma

Remember to press the Toggle UI button to hide the interface before taking the picture!To save your photo:

PC
 
Press Space to save the snapshot.

The default save location is: C:\Users\%username%\Documents\My Games\Far Cry 5\Screenshots.


Xbox One
 
Check out Microsoft's Record and Capture instructions.


PlayStation 4
 
Take a look at Sony's Screenshot guide

Please note that there are specific moments, such as in the middle of certain animations, Photo Mode will be unavailable.
 
If you have any questions, feel free to get in touch!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร