หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Accessing Lost on Mars (DLC)

คำถาม:

How do I access the content of Lost on Mars DLC?

คำตอบ:


In this second Far Cry 5 DLC, you’re stranded on the red planet and your mission is simple: stop the Martian Arachnid invasion and get back home safely.
 
User-added image

To access this content:
- Download and install your content. Check out our guides for PCPS4 or Xbox One if you have trouble locating it. 
- Launch the game and click on Add-on Packs.
- Then, select Lost on Mars.
- You're now ready to begin this new adventure!

For more information about the Season Pass content, check out this article!

If the content does not appear in-game after following the above steps, feel free to contact us!
 

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร