หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Managing Save Files in Starlink: Battle for Atlas

คำถาม:

How do I manage my save files for Starlink: Battle for Atlas?

คำตอบ:


There are three save slots available in Starlink: Battle for Atlas.
 
To delete a save file in-game:

•  Launch Starlink: Battle for Atlas.
• 
Choose the Select a Save Slot option.
 

•  Select the save file you want to delete.

 
•  Press the Accept button to confirm you deletion.

User-added image

For help with manually deleting your saved data on consoles, please visit the official PlayStationXbox and Nintendo websites.

You can find the default save file path for Starlink: Battle for Atlas in our Default Save File Locations article. 

If you have any other questions, please get in touch.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร