หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Rarity of Items in Assassin's Creed: Odyssey

คำถาม:

Some items are shown with a different background colour, what does that mean? 

คำตอบ:


There are different levels of rarity in Assassin's Creed: Odyssey. They are distinguishable by the items' background colour: 
 
Common - Grey
Rare - Blue
Epic - Purple
Legendary - Gold

The rarer an item is, the harder it is to find and consequently, the more value it has. Upgrading your gear will increase its base stats.
 
Inventory screen showing different items of different rarity

The same rarity levels apply for the equipment of the Adrestia, your ship. Upgrading pieces of equipment on your ship will increase their effectiveness, as well as the rarity level.
 
If you have any questions, feel free to contact us!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร