หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Alliance progression

คำถาม:

How does the Alliance / Legion progression work?

คำตอบ:


Organising resistance and convincing some Expeditions on several planets to join your cause can be a challenging task. However, as long as life exists, it is worth defending. 

To gain people's heart and push back the Legion invasion, there are few things that you could do.

For instance, building outposts (such as Armory or Observatory) or defeating enemy forces (especially Master Prime and Extractors) will help you to gain the influence that you need. 

As described on the picture below, a certain amount of influence may be needed to build new things. 
 
User-added image
User-added image

 
In that case, unleash the power of Starlink and vanquish the Legion to increase your vision! 
 
User-added image

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร