หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Technical troubleshooting for Assassin's Creed: Rebellion

คำถาม:

Can I remove a link between the game and Facebook?
How can I find my Account ID?
How do I change the language in my game?
How do I ensure my game save is backed-up?
I tried to Promote my Hero then lost all their DNA Fragments! What happened?
My account was reset and I've lost everything!
My game is crashing/freezing, what should I do?
My missions screen is blank. What happened?
What devices can I use to play Assassin's Creed Rebellion?
What to do if my game is not launching?

คำตอบ:


Can I remove a link between the game and Facebook?
You will not be able to unlink a Facebook account from within the game.

Eliminating the link is possible if you request it from our support team, but it will reset your game and you will have to start from the beginning. 


How can I find my Account ID?
Find your account IDs:
1. Tap on the “More” Icon on the lower-left side of the screen
2. Select “Options”
3. Select “Support”
4. Select ""Support IDs""
5. Your Guest and Social IDs will be displayed on the screen


How do I change the language in my game?
The language of the app is based on the language selected for your device.


How do I ensure my game save is backed-up?
Currently, the only way to authenticate your account is with Facebook.

You can tap on your Brotherhood name at the top left corner of the screen to open the option to link your save with Facebook.

This will allow you to migrate your save to a new device or recover a missing save later.


I tried to Promote my Hero then lost all their DNA Fragments! What happened?
Typically this happens when a connection error occurs when Promoting, but the Promotion still happens in the background.

When the time the Promotion would have taken will have passed, your Hero should have their Rank raised!

My account was reset and I've lost everything!
Make sure your game account is linked to your Facebook account.
1. Restart the device
2. Force stop and cache clear the app
3. Make room on the device
4. Make sure the device and application are fully updated
5. Reinstall the app
6. Factory reset (will delete everything on your device)
7. If the problem persists, contact Customer Support through the game: Tap More > Options > Support > Customer Support


My game is crashing/freezing, what should I do?
Make sure your game account is linked to your Facebook account.
1. Restart the device
2. Force stop and cache clear the app
3. Making room on the device
4. Make sure the device and application are fully updated
5. Reinstall the app
6. Factory reset (will delete everything on your device)
7. If the problem persists, contact Customer Support through the game: Tap More > Options > Support > Customer Support


My missions screen is blank. What happened?
Typically this happens when the map is zoomed in and the screen needs to be "pinched" with two fingers to zoom out, revealing the whole map.


What devices can I use to play Assassin's Creed Rebellion?
The game runs on iOS 9 and later versions. Older devices may not be supported.

On Android, most recent devices are also supported from Android OS 4.3 and later versions.
The game is optimized for Android devices with at least 2GB of memory ram.


What to do if my game is not launching?
1. Restart the device
2. Force stop and cache clear the app
3. Make room on the device
4. Make sure the device and application are fully updated
5. Reinstall the app
6. Factory reset (will delete everything on your device)
7. If the problem persists, contact Customer Support

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีคำถามที่พบบ่อยในพื้นที่ของคุณจากหมวดค้นหานี้ นี่คือบางส่วนจากที่อื่น