หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

I cannot find my content in The Division 2

คำถาม:

I cannot find my extra content in-game, what can I do?

คำตอบ:


User-added image

If you redeemed bonus content such as Year 1 Pass, ULC content, or pre-order bonus but the game seems to be missing the corresponding items, there are a few things you can do to investigate and fix the situation: 

1. Please make sure you redeemed your content successfully. Double check if you entered your codes in the right place: 
2. If the items are missing in-game, please check if you may need to download and install them manually. The process depends on whether you are on PC (Uplay and Epic)PS4 or Xbox One

3. Double check if the items are available to you in-game. Here is some information to help you do that: 
 
To find out what content your edition should include, visit this FAQ.
To get more details about the content of your ULC, have a look at this FAQ.
To check the contents of the Year 1 Pass, go to this FAQ.

If the items you should have received are still not available in-game after these three steps, please contact us with the following information: 
 
What edition did you purchase?
Which pack or bonus content did you redeem? 
What content exactly is missing? 

Please attach a copy or an image of your purchase receipt to your ticket as well as screenshots illustrating which items are missing. We'll be happy to investigate for you! 

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร