หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Content of the 90s DLC

คำถาม:

What is included in the 90s DLC and how can I access the content?

คำตอบ:


90s DLC splash art showing some of the costumes

Available as a standalone or as part of the X Games Pass, the 90s DLC contains three unique costumes in the flavour of the 90s.

Each costume adds unique:
• animations
• soundtracks
• special effects

To get started, simply open the menu and find the Rider tab where you can browse and equip outfits.

You are now ready to fully immerse yourself in the aesthetic!

Please note that the Rider tab becomes available only after you have completed the tutorial.


Additional help with downloading and installing the content is available in our dedicated articles for PCPS4 and Xbox One.

If you are sharing the X Games Pass and are having trouble locating the content, feel free to reach out to us!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร