หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Unlocking Perks in Far Cry New Dawn

คำถาม:

What is the benefit of unlocking Perks?

คำตอบ:


The people of Prosperity are relying on you to help them rebuild their community, so it is important that you hone the important skills to not let them down.

Perks are abilities - passive or active - that allow your character to learn new skills (like fishing) or become a better fighter (by increasing your damage or endurance, for example).

They can be unlocked in the Perks tab of the in-game menu.
 
Perk menu highlighting "Repair Torch"

Each Perk costs Perk Points, which can be gained by completing various objectives in-game.

You can view the available objectives and the number of Perk Points they award in the Challenges tab of the in-game menu.
 
Challenge tab highlighting "Militia"
 
If you have any questions, please don't hesitate to contact us!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร