หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Arabic missing when installing game from disc

คำถาม:

What can I do if I am unable to select Arabic as my language when installing my game from disc?

คำตอบ:


We are aware that players who purchased the retail version of Far Cry New Dawn in MENA territories may not have access to the Arabic language when installing the game from disc.

You can access the Arabic language pack by:
- going to Options > Audio and selecting it in the Subtitles setting.
- installing the game via Uplay PC and selecting the language from the list.
- clicking on Far Cry New Dawn in your Games library once you have installed it from disc, selecting Properties and choosing the language from the drop-down list.

Please do not hesitate to contact us if you have any other questions.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร