หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Troubleshooting issues with PS Camera and Kinect

คำถาม:

What can I do if my PlayStation Camera or Kinect is not registering my movements?

คำตอบ:


If you are having trouble setting up your PlayStation Camera or Xbox One Kinect Sensor correctly, set up your play area as below:

Camera placement
The camera should be:
• 6 - 9 feet (2 - 3 meters) away from the play area.
• 2 ft (60 cm) off the floor.
• on the edge of the surface it is sitting on.

Play area
Try to limit the number of people and objects behind the player.
Ensure that there are no objects between the player and the camera.
The play area should be well lit, but bright lights directed towards the camera should be avoided.
Ensure there is at least 2 ft (60 cm) space between players.

Please note that if the player is shorter than 3 ft (1 meter), the camera may struggle to pick up their movement and poses.

Try making your moves a little more dramatic and exaggerated!

You can also try wearing clothes that contrast the colour of the play area background.

In case none of the above steps helped, we recommend contacting PlayStation or Xbox respectively as the sensor may require maintenance or replacement.


Please do not hesitate to get in touch with us if there is anything else we can help with!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร