หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

EasyAntiCheat Error Messages in The Division 2

คำถาม:

While playing The Division 2 I am getting error messages from EasyAntiCheat. What can I do to fix this?

คำตอบ:


EasyAntiCheat can display a wide array of different messages. With this article we want to help you understand how EasyAntiCheat communicates and what the message you receive means. 

First, please have a look at our General EasyAntiCheat FAQ. It lists a variety of messages and provides an easy solution for most errors on Uplay. 

If you are running game capture software, please check if it is supported by EasyAntiCheat. If it is not supported, we recommend that you close the software while you are playing The Division 2 to avoid conflicts. 

Also, please try to play the game after following the steps below: 
 
If your issue persists, please contact our support team. Our agents will be glad to help you.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร