หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Gear Score system in The Division 2

คำถาม:

How does the Gear Score system work?

คำตอบ:


Once you reach Level 30 and advance to World Tier 1, your Item Level will be replaced by its Gear Score. Later, at Level 40, Gear Score will be replaced with SHD Levels.

Gear Score shows this combination of power and quality as an objective, comparable number to a maximum of 515.

User-added image

The power of a new item is dictated by your collective power and source power (e.g. NPC level, World Tier).

The quality of an item determines how many components an item has and if it has unique talents:

• Worn [Grey],
• Standard [Green],
• Specialized [Blue],
• Superior [Purple],
• High-End [Orange],
• Gear Set [Emerald],
• Exotic [Coral]

An item's power determines how good its properties can be, which is further influenced by the item's quality.

To raise your Gear Score, you need to find and equip better weapons and gear. Some activities, like Stronghold missions, will require you to reach a specific Gear Score before you can access them.

Loot drops you can find in the world are based on your peak available (anything in your inventory or stash) Gear Score and not the current Loadout power. This means you can play with any equipment combination and still receive relevant drops.


Let us know if you have any other questions!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร