หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Bounties in The Division 2

คำถาม:

How does the bounty system work?

คำตอบ:


After completing the second mission of the Campus settlement, you will get access to daily bounties, which put a price on the heads of enemy bosses to reward you for eliminating hostile presence in the city.

To unlock a bounty on a target, you will need to complete settlement projects.
 
As soon as a bounty is identified and acquired, you will be able to track it for a specific amount of time. This time will be indicated once the target has been unlocked. 
 
User-added image

Your mission is now simple: track them down! Be careful, as bounties increase in difficulty, the leaders will be accompanied by larger and more well-equipped squads, and can even roll deep with additional bosses.
 
User-added image

Upon reaching Level 30, you will also gain access to the Priority Target Network - a progression tree of weekly bounties which continue to tell the story of Washington D.C.

Completing these bounties progresses you through the tree up to a final, Heroic Bounty that delivers the rarest rewards upon completion.

Remember that the Priority Target Network progress resets weekly, so be sure to eliminate as many bosses as you can within the allotted period!
 

Let us know if you have any questions!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร