หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Issues with linking Epic Games and Ubisoft accounts

คำถาม:

What can I do if I am having trouble linking my Epic Games and Ubisoft accounts?

คำตอบ:


To troubleshoot any issues you may experience when linking your accounts, please:

• cancel the linking attempt in the Epic Games Launcher.
• clear your browser cache and cookies.
• disable any browser extensions or add-ons that might interfere with the process, such ad blockers or elements that can prevent the execution of scripts.
• try completing the process in incognito mode.


If you are still unable to complete the linking process, ensure that the country set on your Ubisoft account matches the country set on your Epic Games account.

To change the country listed on either of your accounts, please get in touch with us or Epic Games customer service respectively.


Do not hesitate to contact us if you have any other questions!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร