หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Crackling in-game sound in The Division 2

คำถาม:

The sound of my game is crackling. What can I do to fix this?

คำตอบ:


If you are in this situation, we would recommend to follow the steps below:
 
- Right-click on the speaker icon in the bottom right of your screen and select Playback Devices.
- In the next window, right-click on the device you are using and select Configure Speakers.
- Ensure the Stereo option is selected, then close this window.
- While the device is still highlighted, click on Properties.
- In the Advanced tab, set the default format to be 16 bit, 48000 Hz (DVD Quality).

Should you encounter crackling sound after completing these steps, please don't hesitate to contact us

 

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร