หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Accessibility features available in Space Junkies

คำถาม:

Which accessibility features are included in Space Junkies?

คำตอบ:


User-added image

In this article we put together an overview of the available accessibility features in Space Junkies

General
      
Does this game include assist features?  No
    
Are there multiple difficulty levels?  There is no difficulty levels as it is an online PVP game.
    
Does this game include QTE/button mashing features?  No
    
Does this game include slow motion mechanics or the ability to set the game’s speed?  No
    
Is it possible to replay tutorials or cut-scenes?  No
    
Am I able to progress through text prompts at my own pace?  Yes
    
Does this game feature vibration feedback?  Yes. Visit our vibration feedback article for more information. 
    
Can this game be paused at all times?  No
    
Can I perform actions while the game is paused?  No
    
    


Sound/Speech
      
    
Is it possible to enable subtitles?  No. No subtitles are implemented in the game. 
    
Can I customise the subtitles?  No
    
Is there an option to enable a subtitle background?  No
    
Am I able to configure levels for effects, speech and background/music noises?  Yes. Have a look at this article for further details. 
    
Is there a surround sound option?  No
    
Are all audio cues accompanied by visual cues?  Yes
    
Do the subtitles have speaker identification?  No. However, the announcer is the only speaking character. 
    
Does this game provide closed captioning features?  No
    
    

Controls
      
    
Am I able to remap keys and controls for this game?  None of the controls can be remapped on PC or PS4.

On PC, sticks can be swapped between them in order to help left-handed users. 
    
Does this game include eye-tracking features?  No
    
I have a specific controller with a particular input method, can I use it?  On PC, the game can only be played by using VR controllers.

On PS4, Titan One, C-SID and Xim 4 devices are compatible. 
    
Can I use two different input methods in combination (mouse + controller)?  No
    
Is it possible to change the sensitivity for controls and buttons?  No
    
    

Visuals
Am I able to prevent motion sickness?    Yes. If you are suffering from motion sickness, you can disable smooth rotation in the options of the game.
    
Does this game include colourblind modes?  No
    
Are there any features to support vision when key elements occur?  Yes. All key elements are accompanied by a specific sound. 
    
Is it possible to deactivate any flickering features?  No
    
Is it possible to change game’s contrast?  The game is by default designed in high contrast and all the important elements of the game have outlines. 
    
Am I able to change the FOV?  No
    
Can I rearrange the game interface? Can I resize my interface?                                                                                                                       No
    

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร