หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Encountering EAC error when using LED controller

คำถาม:

When I start the game I get an Easy Anti Cheat Error. Could this be related to my LED controller software?

คำตอบ:


User-added image

We identified an issue where LED controller software for keyboards or graphics cards might trigger the EAC(Easy Anti Cheat).

If you have this kind of software installed e.g. Asus Aurora, please make sure that you install the most up to date version of the software from the vendor.

A possible workaround, while we are investigating this issue, is to disable the software and its services in the Windows Task Manager before you start the game.

Should this not work, please have a look at the official Space Junkies Easy Anti Cheat webpage.

Please do not hesitate to reach out to us if the issue persists after updating your LED controller software.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร