หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Claiming your For Honor rewards with Azarus Credits

คำถาม:

How can I claim my For Honor rewards through Azarus?

คำตอบ:


To claim your For Honor content, you need to redeem your promotional code bought with AZA Credits.

You can earn AZA Credits by answering questions in the Azarus widget during Warrior's Den! Once you have earned enough Credits, head to the Azarus Dashboard to browse available rewards.
 
In-game rewrads available from Azarus

Click Buy now to get a promotional code for your chosen reward - you will be able to find it in the Transfers section of your Dashboard.


Before you redeem your code, here is some general information:
Each code can only be redeemed once.
A maximum number of 10 codes can be redeemed per account.

To redeem your code

• Visit the redeem website.

• You will be prompted to log into the website with your Ubisoft Account, if you have not already done so.

• Select your platform and ensure that the username displayed is for the account you would play the game on.

• Enter your code exactly as it is shown, and click on Submit my code to continue.

• Your code will be validated and the content will be added to the Ubisoft Account you logged in with.
You will also receive a confirmation via email to the address associated with your account.

The content will appear in-game once your code has been successfully validated.

Do not hesitate to contact us if you have any other questions!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร