หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Getting stickers for your Sticker Album in Just Dance 2020

คำถาม:

How do I get stickers for my Sticker Album in Just Dance 2020?

คำตอบ:


Celebrate 10 years of Just Dance with our new Sticker Album!

Each page is dedicated to a different version of Just Dance and you can collect stickers for all of them.
 
User-added image

How do you collect stickers? You dance! 

There are 121 stickers to collect in total. These can be won on the Gift Machine, or by earning song rewards

You can look at your Sticker Album at any time by going to your Profile and selecting Sticker Album.

If you have any other questions, please get in touch.

 

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร