หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

How Do I Run the Uplay PC Client in Offline Mode?

คำถาม:

How do I launch the Uplay PC client in Offline Mode?

คำตอบ:


When running the Uplay PC client while being connected to the Internet, you can benefit from all the functionalities and services it offers - such as the friends system, Actions & Rewards, latest news and more - and, of course, enjoy the online features of your games. However, you are not required to be online at all times to access your games.
 
As long as you've already logged in once successfully, the client is designed to switch automatically to offline mode if you don't have an active Internet connection or cannot connect to the game servers. Also, if you wish to force the client to start directly in offline mode, you can tick the Always start Uplay in Offline Mode box in the client Settings, or the via the main menu by selecting Go Offline

User-added image

When in offline mode, most features will be unavailable, but you can start your game from the Games tab as usual. Almost all games in our current catalogue can be played offline after they have been activated, providing they do not have any always online dependencies, and your solo campaign will resume from the latest local save. 

Once in Offline mode you can switch back to Online mode at any time by clicking Go online in the Uplay client menu.

User-added image

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร