หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Assassin's Creed Unity Dead Kings DLC

คำถาม:

How to download and access the Dead Kings DLC?

คำตอบ:


Please check the information below on how to download the Dead Kings DLC
 
PC (Uplay Version)
1. Login to your Ubisoft account. 
2. Go to the games library and select Assassin's Creed Unity.
3. Press the play button to launch Assassin's Creed Unity and you will be prompted to download Dead Kings DLC. 

 
PC (Steam Version)
1. Login to your Steam account.
2. Go to the games library and select Assassin's Creed Unity. 
3. Launch Assassin's Creed Unity and the Dead Kings DLC will automatically download.

 
Xbox One
1. Go to the Market Place and search for Dead Kings.
2. Go to Dead Kings and download it. 

PS4
1. Go to the PSN Store and search for Dead Kings. 
2. Go to Dead Kings and download it. 


 
Accessing the Dead Kings DLC
 
1. To access Dead Kings you must have the latest patch update installed.
2. You must have completed Sequence 4 in your game. 
3. View the map and look for the 'F' icon and travel to that location (this is located at the Cafe Theatre)
4. Walk up to the carriage and you will be prompted to start the Dead Kings DLC.
 

User-added image
 
User-added image


Using the Lantern

User-added image

 
You pick up the lantern during the first main story mission whilst underground in the caves and tunnels. You're also introduced to the new oil pots, which become selectable whenever your lamp requires a refill.

Here, the lantern stays lit and hangs on Arno's belt whenever needed and you should have no problem solving the puzzles that immediately require its use.

 
PC - R key on the keyboard or left stick on the Xbox 360 controller

Xbox One - Press and hold the left stick  

PS4 - Press and hold the L3 button

The action to use the lantern is already used in the game (to reload your pistol or rifle) so this double use can be confusing. However, you only need to press and hold the required button for a couple of seconds and your lamp will return.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร