หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

MIKE Error Message

คำถาม:

How can I fix the MIKE error message that I'm getting? 

คำตอบ:


A MIKE error message is related to the game not being able to access your profile. If you have not been able to successfully play the game previously, please visit our connectivity troubleshooting FAQ for your platform by clicking one of the links below:

PC
PS4
Xbox One
 
If you have been disconnected and receive a MIKE error when trying to reconnect, the game is simply trying to recover your profile. Trying again in 5 to 10 minutes should allow you to connect again. In some scenarios it might take up to 30 min before the game will allow you to connect again. If you experience this issue for over 30 minutes, please contact Support.
 
Please note that if you are getting an error message stating "Your progression might be lost" the game will recover the latest working profile which can result in a loss of up to 5 minutes of progress. In some scenarios, progress lost might be closer to 10 minutes. 
 
While waiting for an account to be recovered, please note that creating another character or playing with another character should work and allow you to play.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร