หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Resetting the Hosts file

คำถาม:

What is the Hosts file and how can I reset it?

คำตอบ:


The Hosts file is a small text file created as part of the Windows operating system. It can be used to route online traffic or sometimes block a website.

To rule out the Hosts file as a possible cause when experiencing issues with the multiplayer part of a game, it should be cleaned or reset.

Resetting the file is easy! Simply follow the steps relevant to your operating system:
Windows 10
• Navigate to c:\Windows\System32\drivers\etc
• Find the file hosts in this folder and rename it to hosts.old
• Create a new default hosts file:
a. Right-click into an open space in the folder, select New > Text document
b. Enter hosts for the filename, press Enter
c. You will be prompted to check the file name extension. Click Yes to confirm that the file name extension will not be .txt
d. Open the new hosts file in Notepad
e. Copy the following text into the file:
 
# Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handle within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost

f. Save the file. 

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร