หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Resetting network hardware

คำถาม:

How can I reset my modem or router as part of my connectivity troubleshooting?

คำตอบ:


One of the first things you should try when you experience lag or disconnections while playing is a hardware reset.

This usually means resetting your router or modem. Sometimes, this process is also called power cycling

It is very easy to do:

• First, shut down all computers or consoles connected to your modem or router.
• Power down and unplug the modem or router.
• Wait for 60 seconds
• Plug in and turn on the modem and router.
If your device has lights on the front, you will notice them blinking. This is normal. It can take a while for the connection to be fully re-established. 
• Start the computer or console again and allow it to completely boot up.
The reset is now done. Please test your game to see if the issue still persists.

If it does, feel free to contact us for more troubleshooting options. 

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร