หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Testing your Internet connection on Xbox One

คำถาม:

How can I check if there is something wrong with my Xbox One internet connection?

คำตอบ:


To check the status of your Xbox One's internet connection:
 
•  Open your Xbox One Settings menu
•  Under the General tab, select Network Settings
 
There you will see the NAT type of your connection: Open, moderate or strict. 

If your connection is Moderate or Strict you may encounter problems connecting to other players and playing online.

Take a look at these steps to improve your connectivity:
For more information, please check the Xbox website. If you need further assistance improving your Xbox One's internet connection, we recommend you contact Xbox Support.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร