หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Reinstalling Supporting Software

คำถาม:

My game crashes and so far I have been unable to find the reason. What could I try to resolve the issue? 

คำตอบ:


If your game crashes surprisingly for no discernable reason, you can try to reinstall supporting software such as the Microsoft Visual C++ Redistributable Package

This is easy to do because the necessary software is already included in your game installation folder. Here are the detailed steps: 
 
- First, simply navigate to the directory in which your game is installed. If you installed Uplay PC in the default location, it is probably C:\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\games\[The game that is crashing]\Support

See the screenshot below for an example of the directory for The Crew

User-added image

- The support folder should contain another folder called Software. Open this folder. 

User-added image

- Inside, you will find installer packages for the supporting software your game requires. It will also include a Uplay installer, please ignore this one. 
- Please reinstall the other software contained in that folder. You may be prompted that you already have newer versions installed - in that case, cancel the installation and move on to the next. 

After the installation is finished, please restart your PC and test the game again. If the problem should persist, feel free to contact us!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร