หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Clean installation of Nvidia drivers

คำถาม:

How can I perform a clean installation of my Nvidia drivers?

คำตอบ:


Nvidia offers an easy way to perform a clean installation of your drivers. Here's how to proceed:

- Head to the download section of the Nvidia website to select and download your driver.
- Once you have downloaded the executable, double-click on it to start the installation.
- Follow the on-screen instructions until presented with the Installation options window.
 
Nvidia Install Options Menu
 
- Select the box labelled Custom (Advanced) then hit Next.
- On the next screen, you will be given a choice of components to install (These should all be ticked by default, and if you are unsure, leave them that way).
- Under the Select driver component table, tick the box Perform a clean installation and click Next.
 
 
Clean Install Screen

- Complete the installation, then restart your computer.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร