หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Submitting files to Ubisoft Support

คำถาม:

How do I submit files to my support case?

คำตอบ:


To submit files (for example DxDiag, MSInfo or screenshots) to support, you can either create a new support ticket or update an existing case

Files can be up to 5MB each. If you find that your files are too large, try compressing the file and uploading the .zip folder you have created. 


If you need to create a new case:

•  Open an support case.
•  Select the + Add Files button.
•  Pick the files you want to add.
•  Select Submit My Case to submit your ticket with the files you have attached.

If you already have an open case:

•  Select the three horizontal lines button at the top of the Ubisoft Support website.
•  On the menu that appears, select My Cases.
•  Pick the Case Number you would like to attach files to.
•  Select the + Add Files button.
•  Pick the files you want to add.
•  Select Submit My Case to submit your ticket with the files you have attached.
 
If you have any other questions, please get in touch.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร