หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Troubleshooting technical issues on PC

คำถาม:

What can I do if I experience technical difficulties while playing on PC?

คำตอบ:


If you encounter issues trying to run a game on your PC, please try the below steps in the order listed:
 
• Check if your setup meets the game's system requirements.
To find the requirements for your game:

• Select the How can we help? search bar on our front page
• Find your game in the All Games drop-down.
• Enter system requirements into the search field.
• Open the relevant support article and compare the listed requirements to your system's specifications.

If your system does not meet the requirements, this will most likely be the cause for any performance issues, black screens or crashes on launch you may be experiencing. 
 
• Run the game with administrator rights.
 
• Update your video card drivers.
If your issue is related to graphical performance, try a clean installation of your graphics drivers:
• Verify your game files.
It is possible that the installation of your game is faulty. To fix this, please verify your game files: 

For problems caused by your hardware or by specific software, we strongly recommend contacting the relevant manufacturer directly. 
 
Should the issues persist after completing the above steps, please get in touch, attaching DxDiag and MSInfo reports to your support case.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร