หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Error message "You have been removed due to low FPS" in For Honor

คำถาม:

I got the error message "You have been removed from the match due to low FPS. Please reduce your graphics settings to ensure consistent framerate at a minimum of 30 frames per second." Then I got disconnected from the match. What can I do to fix this?

คำตอบ:


For Honor requires a consistent framerate above 30 frames per second. If you receive this error message, you were removed from the match due to high input latency.

The easiest way to fix this is to reduce your graphics settings to ensure a consistent framerate above 30 frames per second. You can view your current framerate with the help of the Uplay Overlay (Shift+F2).

More tips on how to improve your game's performance are in this FAQ.

If you are looking for more information on error codes in For Honor, please check our list of error codes

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร